Vildsund

Herunder ses en liste over skibe, der har sejlet Vildsund. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet har sejlet på ruten. Listen er sorteret efter årstal.

Fladlusen (1905-1925)
Vildsund (1905-1925)
Thy (1925-1931)
Mors (1931-1939)