Billeder fra Alssund

Der er 4 billeder i færgelejet fra Alssund

Billede 1 til 4 sorteret efter tidspunkt for offentliggørelse, senest offentliggjorte billede først:

Jacob HardeshøjJacob Hardeshøj
Kategori: Om bord
Billeddato: juli, 1997.
Sted: Alssund
billedposition
Jacob HardeshøjJacob Hardeshøj
Kategori: Vogndæk
Billeddato: juli, 1997.
Sted: Alssund
billedposition
AlexandraAlexandra
Billeddato: 11. juli, 1920.
Sted: Alssund
billedposition
Jacob HardeshøjJacob Hardeshøj
Kategori: Om bord
Billeddato: 10. marts, 1989.
Sted: Alssund
billedposition

Billederne herover er sorteret efter tidspunkt for offentliggørelse, senest offentliggjorte billede først. Det er muligt at sortere efter andre kriterier: