Fellow

Fellow
Fellow afsejler fra ´Rostock mod Ventspils. © Foto: Bernt Skjøtt, 4. maj, 2008.

Sted: Rostock

Stort billede af Fellow

Rederi: Amber Lines A/S (datterselskab af Scandlines).
Rute: Rostock - Ventspils.

Flere oplysninger om Fellow

Oprettet: 22. juli 2010.